Mijn werkwijze

Samenwerken & leren in het echte leven

Sinds 2004 heb ik honderden honden opgevangen met de Duizend Dieren Dingen Dienst en honderden mensen begeleid bij de opvoeding en training van hun honden in Hondenschool Duizend Dingen te leren.

In toenemende mate merkte ik dat de meeste problemen ontstaan in de opvoeding en de vertaalslag naar het ‘echte’ leven. Een hondenschool is nu eenmaal anders dan de situatie thuis. Daarom richt ik mij tegenwoordig exclusief op de persoonlijke begeleiding van honden en bazen bij opvoeding en gedrag. Op basis van wederzijds respect, communicatie en vertrouwen help ik honden en mensen om ontspannen samen te leven.

Elke mens-hond combinatie is uniek en elke situatie is uniek. Om in te spelen op die unieke situatie geef ik persoonlijke begeleiding aan baas en hond in je eigen omgeving. Zo krijg je aangereikt wat het beste bij jullie past en kun je wat je leert meteen toepassen in het echte leven.

RELATIE

Het opbouwen van een goede relatie met je hond staat bij mij centraal. Door het ontwikkelen van vertrouwen, respect en goed leren communiceren met elkaar kan er een sterke onderlinge band ontstaan.

Mijn streven is om je te helpen je hond beter te begrijpen, zijn hondentaal te leren en daardoor een betere samenwerking met hem te krijgen, waardoor jullie in staat zijn om (nog) beter te kunnen functioneren in allerlei omstandigheden.

INZICHT

Door te leren denken als een hond, vanuit zijn standpunt de wereld gaan bekijken, leren hoe een hond communiceert en hoe hij leert, kun je hem ook beter begrijpen en daardoor beter begeleiden naar stabiel gedrag.

OPVOEDEN of TRAINEN?

Hoewel deze twee dingen elkaar wel wat overlappen, kun je er toch ook een scheiding in maken. Trainen is het aanleren van vaardigheden, te vergelijken bij mensen met het leren lezen en schrijven. Training is bijvoorbeeld de hond leren op jouw signaal te gaan zitten of liggen of hier komen. Af en toe heel nuttig maar ook duidelijk afgebakende “kunstjes”.

Opvoeding is het grootste deel waar men mee te maken krijgt in het samenleven met een hond. Het is te vergelijken met normen en waarden, hoe ga je met elkaar om. Het is niet afgebakend, maar speelt altijd een rol en als het goed is wordt het een manier van leven met elkaar.

De meeste problemen ontstaan in het opvoedingsstuk, meestal door onduidelijkheid van onze kant.

STIMULEREN en BEGRENZEN

Door het scheppen van de juiste voorwaarden kun je de hond helpen om zich in de goede richting te ontwikkelen.

Wat heeft jouw hond op dit moment nodig om de goede keuze te maken? Geef hem de gelegenheid om zelf na te denken, hierdoor leert hij het beste hoe hij zich kan gaan gedragen en krijgt hij zelfvertrouwen. Zijn probleemoplossend vermogen groeit hierdoor.

Wij zijn vaak geneigd om een hond volledig te controleren. Maar een hond die niet geleerd heeft om zelf na te denken en alleen op commando kan functioneren wordt afhankelijk van jou en heeft vaak een hoog stressniveau.

Net als een kind heeft ook een hond begrenzingen nodig om te weten waar hij aan toe is. Begrenzen is geen corrigeren, maar aangeven wat in de gegeven situatie ongepast is. Afhankelijk van de situatie geven honden onderling hun grens aan door bijvoorbeeld weg te lopen of in het uiterste geval uit te vallen. Door de andere hond wordt de begrenzing wel als correctie ervaren en hij zal stoppen met wat hij aan het doen was.

Er zijn voldoende mogelijkheden om op een hondvriendelijke duidelijke manier grenzen aan te geven. Dit mag nooit gebaseerd zijn op basis van angst of pijn! In plaats van je hond te commanderen, ga je meer met hem communiceren waardoor jullie band versterkt en de stress vermindert.

francis-vronik-hondencoach-hondenopvang

Belangrijkste uitgangspunten:

  • Samenwerken met je hond in plaats van de baas zijn
  • Wederzijds respect, communicatie en vertrouwen
  • Leren in het echte leven

Start typing and press Enter to search