GEDRAGSBEGELEIDING

Hulp bij probleemgedrag & coaching op maat

Als het niet zo lekker loopt…..

Gedragsbegeleiding ofwel gedragstherapie kan ingezet worden als uw hond gedragsproblemen heeft.

Wat een gedragsprobleem is, is heel erg afhankelijk van de situatie: wat de één als probleem ervaart is voor de ander helemaal geen probleem.

Om enkele voorbeelden te noemen:

  • Iemand die erg achteraf woont zal het kunnen waarderen als de hond waarschuwt dat er iemand aankomt. Maar woon je in een rijtjeshuis dan kan het blaffen van de hond teveel zijn voor jezelf en/of de buren.
  • Een hond die gebruikt wordt om bijvoorbeeld een bedrijfsterrein te bewaken en daarbij afschrikwekkend gedrag vertoont doet zijn werk goed, maar de huishond die de visite verjaagt is niet zo leuk.

Problemen kunnen in elke fase van het hondenleven ontstaan. Een goede start als pup en jonge hond is ontzettend belangrijk, maar wil niet garanderen dat er nooit een gedragsprobleem zal ontstaan.

Hoe sneller men een gedragsprobleem herkent en erkent en ermee aan de gang gaat, hoe sneller het meestal opgelost kan worden.

Helaas zijn niet alle problemen altijd oplosbaar, soms is het zo diep verankerd dat het nooit helemaal over zal gaan en dat het onze taak is om het leven voor hond en eigenaar zo aangenaam mogelijk te maken.

hond-gedragsbegeleiding-probleemgedrag
Intakeconsult
  • Intakegesprek
  • Inzicht
  • Plan van aanpak

2 uur
individuele coaching

€ 65,-

Vervolgconsult
  • Evaluatie
  • Begeleiding
  • Eventuele aanpassingen

1 uur
individuele coaching

€ 45,-

WERKWIJZE

Voordat de gedragsbegeleiding begint, stuur ik je een uitgebreide vragenlijst om in te vullen. Tijdens het intakeconsult kunnen we hier indien nodig verder op ingaan en inventariseren wat de leerpunten zijn waar men aan wil werken.

Gedrag wordt gestuurd vanuit een emotie, dit is de drijfveer. Het is belangrijk om deze emotie te herkennen en te gaan veranderen. Als bijvoorbeeld angst losgelaten kan worden en omgezet in vertrouwen, dan hoeft het gedrag dat voortkwam uit de angst niet meer gebruikt te worden.

Wordt er alleen ander gedrag aan de hond geleerd zonder naar de onderliggende emotie te kijken, dan bouwt de hond toch inwendige spanning op. Deze spanning zal ergens een uitweg moeten vinden en vaak gebeurt dat op een niet-gewenste manier.

Tijdens het consult krijg je inzicht in de onderliggende oorzaken van het gedrag van je hond. Tevens geef ik je richtlijnen welke maatregelen nodig zijn om je hond de kans te geven om zijn emotie en gedrag te kunnen veranderen. Indien mogelijk oefenen we ook met de hond in de praktijk.

Vaak vergt het van jezelf een behoorlijke verandering in denken en doen die je je eigen moet maken. Daarom is het prettig om na het intakeconsult een vervolgconsult te plannen om ervaringen te vertellen en waar je in de praktijk tegen aan loopt. Tijdens dit consult kan, indien mogelijk, ook met de hond in de praktijk geoefend worden.

Net als het leren spreken en begrijpen van een vreemde taal, kost het ook tijd en energie om te leren communiceren met honden.  Hier wil ik je graag bij helpen.

Start typing and press Enter to search